Pretensioonid

KAUBA TAGASTAMINE

1. Kliendil on õigus taganeda müügilepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättetoimetamise päevast. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning see peab olema originaalpakendis.

2. Müügilepingust taganemise korral tuleb saata avaldus e-posti aadressile info@hydroshop.ee. Avaldus peab sisaldama alljärgmist infot: tagastatav kaup, kogus, kauba arve number, kauba kood (arvelt) ning Kliendi IBAN-arveldusarve number, kuhu raha tagasi kanda. Müüja võtab Kliendiga ühendust pärast tagastamise avalduse saamist ja lepib kokku kauba tagastamise tingimustes. Kauba tagastamise kulud on Kliendi kanda.

3. Kauba eest tasutud summa (va arvatud kauba Kliendile kohaletoimetamise kulu) tagastatakse Kliendi poolt näidatud arveldusarvele hiljemalt 30 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest müüjani, kus avaldatakse ka informatsioon tingimuste muudatustest.

4. Kui pärast Kauba tagastamist müüja poolt teostatud kauba seisukorra kontrolli tulemusena on selgunud, et tagastamisele kuulunud kaup on halvenenud, tuleb Kliendil hüvitada asja väärtuse vähenemine. Müüja võib esitada sellekohase nõude hiljemalt ühe kuu jooksul arvates kauba tagastamisest. Klient on kohustatud kauba väärtuse hüvitama juhul kui kaup on ostja poolt kasutatud, ümber töötatud, rikutud, koormatud kolmanda isiku õigustega jms juhtudel.

 

 

OSAÜHING HÜDRAKS EI VASTUTA JUHTUDEL:

1.  Kui tellitud Kaup puudub ettenägematutel põhjustel tarnija laost ja seda ei ole võimalik mõistliku aja jooksul ja mõistlikel tingimustel hankida.

2.  Ei kompenseeri Ostjale tarneaegade, hindade ja muude tingimuste ettenägematu muutumise tagajärjena tekkinud kahju. 

3.  Kolmandate osapoolte põhjustatud võimalike vigade eest, mis mõjutavad tehnikat või põhjustavad olukorra, kus rahaülekanne või pangalingi- või krediitkaardimakse ja sellest tulenevalt Müügilepingu sõlmimine võib ebaõnnestuda. Kui rahaülekande või pangalingi- või krediitkaardimaksega seoses tekib probleeme.

4. Ei vastuta Kauba kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest või Ostja enda vastuvõtuviivitusest, milleks on muuhulgas Ostja poolse Müügilepingu järgse sobiliku vastuvõtja puudumine Kauba üleandmise asukohas selleks ettenähtud ajal.

5. Ostjale tekitatud kahju eest, kui Ostja identiteeti kasutab teine isik

6. Kui tehnilistel või muul ettenägematul põhjustel on Kaupa vajalik tarnida ositi või muul viisil.

 

MUUD TINGIMUSED: 

1. Lepinguliste kohustuste rikkumine on vabandatav kui rikkumine oli tingitud vääramatu jõu asjaoludest.

2. Tingimustega tutvumine on internetipoe kasutajale kohustuslik.

3. Tellimuse kinnitamisel märkides linnukesega aknas „Nõustun kasutamise tingimustega”, kinnitab kauba ostja, et on tingimustega tutvunud, neist aru saanud ja nõustub nendega.

4. Müügilepingu täitmist takistab objektiivne asjaolu, mida ei saanud ette näha, ära hoida või mõjutada (vääramatu jõud)

5. Erimeelsused Teenuse kasutaja ning Teenuse osutaja vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. 

 

 

Osaühing Hüdraks
Reg nr: 10967176

01.01.2016

Osaühing Hüdraks

Roheline 74, Pärnu,  80010 Estonia

Meist

Meie soov on olla abiks tehnikamehe hetkeprobleemi ja mure kiirel lahendamisel, olla tema sõber ja abimees. Lisaks varuosadele pakume võimaluste piires tehnilist tuge masinate ja seadmete diagnostikas, hoolduses ja remondis. Omame selleks kogenud mehaanika spetsialiste, remonditöökoda, remonditöödeks kohandatut mobiilset tehnikat ja erinevaid seadmeid.