Garantii

GARANTII

 

TINGIMUSED:

1.  Osaühing Hüdraks kui Teenuse osutaja vahendab müüdud tootele kauba tootja garantiid. 

2.  Garantiiaeg hakkab kehtima alates kauba üleandmisest Teenuse kasutajale ja kehtib kuni kauba tootja poolt määratud perioodini.

3.  Teenuse osutaja kohustub garantiiajal kõrvaldama toote materjali- ja valmistusvead, mida tootja määratleb oma garantiitingimustes garantii alla käivateks.

4.  Teenuse osutaja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele ja kasutus- ning hooldusjuhendile mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu. 

5.  Kauba asendamine või parandamine ei pikenda algset garantiiaega.

6.  Garantiihooldusesse põhjuseta toodud tootega tekkinud kulud tasub ostja, kui rike ei ole põhjustatud tootjapoolsest praagist või kui on rikutud garantiitingimusi.

7.  Kui toote remontimine osutub võimatuks, või selle tootmine on lõpetatud, on Teenuse osutajal õigus asendada toode samaväärsega.

 

GARANTII EI HÕLMA:

1. Toote rikkega seoses saamata jäänud tulusi

2. Puudulikust või valest määrimisest, ülekoormusest, valest kasutamisest, hoolimatust hooldamisest või väärkäsitlusest tulenevaid kahjustusi

3. Rikke õigeaegselt Teenuse osutajale mitteteatamisest tingitud kahjustusi.

4. Vääramatust jõust tingitud kahjustusi

 

Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Teenuse pakkujal ja Teenuse kasutajal kõik muud Võlaõigusseadusest tulenevad õigused.

Garantii juhtumi puhul palume pöörduda aadressile: info@hydroshop.ee

 

Osaühing Hüdraks  

01.01.2016

Osaühing Hüdraks

Roheline 74, Pärnu,  80010 Estonia

Meist

Meie soov on olla abiks tehnikamehe hetkeprobleemi ja mure kiirel lahendamisel, olla tema sõber ja abimees. Lisaks varuosadele pakume võimaluste piires tehnilist tuge masinate ja seadmete diagnostikas, hoolduses ja remondis. Omame selleks kogenud mehaanika spetsialiste, remonditöökoda, remonditöödeks kohandatut mobiilset tehnikat ja erinevaid seadmeid.